Coaching is bedoeld voor mensen die gemotiveerd zijn om het beste uit zichzelf te halen en die er plezier aan beleven om hun kwaliteiten te ontwikkelen. Mensen voor wie presteren steeds bron van nieuwe energie is. Dat kunnen excellente medewerkers of hoog opgeleiden zijn, maar dat hoeft niet!

Heeft u een baan?

Ooit hebben u en uw organisatie bewust voor elkaar gekozen. In de dynamiek tussen u en uw werkomgeving lagen en liggen de geheimen voor een duurzame, effectieve en gezonde werkrelatie. Enerzijds bent u verantwoordelijk voor uw eigen taken, anderzijds oefent u –bewust of onbewust- invloed uit op de mensen in uw omgeving.

Voor wie zijn eigen rol wil optimaliseren is coaching een krachtig instrument.
Indien nodig komt een eventuele (dreigende) mismatch tussen u en uw functie ook aan de orde.

Heeft u (nog) geen baan?

Loobaancoaching is erop gericht u te ondersteunen bij het zoeken naar een (al of niet betaalde) baan. Wat past het beste bij u en op welke manier kunt u uw loopbaanwens verwezenlijken?