Iedereen die werkt weet hoe prettig en nuttig het is om regelmatig wat afstand te nemen en ‘tot jezelf te komen’. Tijdens een vrijdagmiddagborrel met collega’s of een vakantie zonder telefoon ontstaan niet zelden nieuwe invalshoeken of verrassende perspectieven. Dat inspireert en geeft energie!

De methodische aanpak van coaching heeft een vergelijkbaar effect. Zelfkennis en zelfvertrouwen nemen toe via een geleide reflectie op wat u denkt, voelt en doet. Daardoor krijgen nieuwe inzichten en effectiever gedrag een kans. Een concrete coachvraag dient daarbij als uitgangspunt en als richtlijn.

Voorbeeldvragen

–          Het loopt niet zoals ik wil; waar ligt dat aan en wat kan ik er aan doen?
–          Ik bespeur fricties in mijn team: hoe ga ik daarmee om?
–          Ben ik voldoende toegerust voor de eisen die mijn (huidige of toekomstige) functie aan mij stellen?
–          Ik moet, c.q. wil een nieuwe baan: waar en hoe kan ik mijn kwaliteiten maximaal benutten?
–          Houdt mijn innerlijke, persoonlijke ontwikkeling gelijke tred met die van mijn loopbaan?
–          Wat betreft mijn carrièrepad: tot hoever wil ik gaan en in welke richting? Fortius, citius, altius?

Coaching helpt om dit soort vragen te beantwoorden. Geen boekenwijsheden, maar een praktische aanpak, afgestemd op uw specifieke persoonlijke situatie. U zet een stap verder dan waar u zelf al gekomen bent.