Als u op dit moment geen baan heeft en overweegt om (weer) te gaan werken, wilt u er natuurlijk voor zorgen dat u een goede keuze maakt en de juiste stappen zet.
Een of meer van de volgende vragen zijn dan misschien op u van toepassing.
–          In welk soort functie, c.q. organisatie kan ik mijn kwaliteiten maximaal benutten en verder ontwikkelen?
–          Waar ben ik eigenlijk goed in?
–          Als ik diep in mijn hart kijk: wat wil ik het allerliefste?
–          Ik heb een periode niet gewerkt: hoe zal ik de (werk)draad weer oppakken?
–          Werken om te leven, leven om te werken: geen van beide extremen is op mij van toepassing. Toch worstel ik met de  vraag: hoe ga ik het werken combineren met andere belangrijke dingen in mijn leven (bv. gezin, gezondheid, hobbies, zorgtaken)?
Coaching helpt u bij het beantwoorden van dit soort vragen. Het resultaat is dat u daadwerkelijk de stappen zet die leiden tot een inspirerende, duurzame en gezonde (al of niet betaalde) arbeidsrelatie. Coaching leidt tot zelfkennis en zelfvertrouwen. Na het traject heeft u een nieuwe manier ontwikkeld om in de toekomst effectiever om te gaan met dilemma’s op gebied van werk of loopbaan.