U kunt gebruik maken van een (kosteloos) oriënterend gesprek. Behalve kennismaken, stemmen we daarin de verwachtingen over resultaat en aanpak van het traject op elkaar af. We maken een globale verkenning van (de achtergrond) van uw vraag en van de omstandigheden en overtuigingen die van invloed kunnen zijn. Daarna ligt een voorlopige coachvraag op tafel. Met een aantal interventies illustreer ik hoe ik tijdens de coaching te werk zou kunnen gaan.

Een coachtraject duurt doorgaans 5 tot 7 gesprekken van circa anderhalf uur. Tijdens het traject worden breedte en diepte van de coaching steeds getoetst aan relevantie voor de concrete coachvraag.

Vooraf en ter afsluiting is er een driegesprek van maximaal een uur tussen medewerker, leidinggevende (c.q. opdrachtgever) en coach. Tijdens het eerste driegesprek vindt (nadere) afstemming plaats over de coachvraag en over de verwachtingen van medewerker en opdrachtgever. In het afrondende gesprek kijken we terug op het traject (op procesniveau). We evalueren in hoeverre de doelstelling bereikt is en bespreken wat partijen kunnen doen om de ‘overdracht’ van het geleerde naar de praktijk zo goed mogelijk te realiseren.