Iedere professional wil deskundig worden, c.q. blijven in zijn/haar vak. Door reacties van klanten, clienten, leidinggevende of collega’s heeft u doorgaans een aardig beeld van de kwaliteit van uw werk. Feedback houdt u scherp en geeft informatie over wat u kunt verbeteren.

Intervisie is een krachtige methode om op een gestructureerde manier te profiteren van intercollegiale feedback. Samen met een groepje vakcollega’s en aan de hand van praktijkcases reflecteert u op uw eigen functioneren en op dat van de anderen. Het doel is een verdere professionalisering van alle aanwezigen, inclusief uzelf.

Door mijn achtergrond als psycholoog en erkend coach met jarenlange ervaring in het begeleiden en adviseren bij talentontwikkeling heeft u aan mij een deskundige intervisiebegeleider. Ik help bij het goed luisteren naar elkaar, bij het observeren en bij het verwoorden van wat u voelt, ziet en hoort. Zo ontstaat een voedingsbodem voor nieuwe inzichten en andere perspectieven die ieders professionele groei ten goede komen.